Κλινική Υπνοθεραπεία

 

 
 
 
Η κλινική υπνοθεραπεία είναι η θεραπεία που χρησιμοποιεί την ύπνωση ως ισχυρό και αποτελεσματικό θεραπευτικό εργαλείο. Η Υπνοθεραπεία είναι μια βραχεία θεραπευτική μέθοδος η διάρκεια της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με την δεκτικότητα, τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ατόμου.
 
 

Που βοηθάει η κλινική υπνοθεραπεία

 
 
 
 • Διαχείριση στρες
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Έλεγχος βάρους / αλλαγή διατροφικών συνηθειών
 • Ανακούφιση σωματικού πόνου / πονοκεφάλων
 • Απελευθέρωση από φοβίες
 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
 • Βελτίωση μνήμης
 • Αναδρομή στο παρελθόν
 • Στοχοθεσία και επίτευξη στόχων
 • Βελτίωση επικοινωνίας - σχέσεων
 • Ενίσχυση αποδοτικότητας σε εργασία / αθλήματα
 • Δημιουργία θετικών αλλαγών