Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Δυσλεξία

 

 
 
 
 
Στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής FREEKIDS με έδρα το Ίλιον, παρέχουμε ειδικούς παιδαγωγούς που αναλαμβάνουν την διάγνωση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και διαταραχών, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσορθογραφία κ.α., καθώς επίσης και την μαθησιακή αποκατάσταση των παιδιών.

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που αφορά τη δυσκολία επεξεργασίας του γραπτού λόγου. Το παιδί παρουσιάζει δυσχέρεια στην ανάγνωση, στη γραφή και την ορθογραφία. Για την αντιμετώπισή της, χρειάζεται ειδική παρακολούθηση από ειδικούς παιδαγωγούς.

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά τόσο με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όσο και με γενικές μαθησιακές δυσκολίες, με νοητική καθυστέρηση, με κινητικές ανεπάρκειες, με δυσκολίες προσαρμογής και συμπεριφοράς, καθώς επίσης και με Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ).
 
 
 
 
 

Πότε ένα παιδί χρειάζεται παρακολούθηση;

 
 
 
 
 • Δεν γνωρίζει βασικές μαθησιακές έννοιες (γλώσσα, μαθηματικά, χώρος, χρόνος κλπ) που έχει διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις. Φωνολογική ενημερότητα ( «πες μου μια λέξη που αρχίζει από –α-».
 • Αργεί να κατανοήσει τι πρέπει να κάνει σε μαθησιακές δραστηριότητες.
 • Αποφεύγει να εμπλακεί σε μαθησιακές δραστηριότητες.
 • Διατηρεί εξαιρετικά αργούς ρυθμούς για την ολοκλήρωση μίας δραστηριότητας ή δεν μπορεί να οργανωθεί ανεξάρτητα για να την ολοκληρώσει.
 • Δεν αναδιηγείται εύκολα περιστατικά της καθημερινότητάς του, έχει πολύ χαμηλό λεξιλόγιο, δυσκολεύεται να μάθει νέες λέξεις.
 • Η κριτική του ικανότητα είναι περιορισμένη.
 • Δυσκολεύεται να αποστηθίσει ποιήματα.
 • Ενώ το έχει διδαχθεί, στην ηλικία των 5, 5 ετών δεν μπορεί να γράψει το όνομά του.
 • Έχει χαμηλή ικανότητα αυτοδιόρθωσης.
 • Δε διαβάζει μόνο του στο σπίτι (χρειάζεται την βοήθεια του ενήλικα ακόμα και σε μαθησιακές δραστηριότητες που γνωρίζει).
 • Δυσκολεύεται να μεταφέρει τις σκέψεις του και γενικότερα τον προφορικό λόγο σε γραπτό κείμενο.
 
 
 
 
 
 • Ενώ η ανάγνωσή του είναι επαρκής για την ηλικία του, δεν κατανοεί αυτό που διάβασε ή/και δεν μπορεί να απαντήσει σε βασικές ερωτήσεις.
 • Ενώ γνωρίζει τους ορθογραφικούς κανόνες, κάνει επίμονα ορθογραφικά λάθη στις καταλήξεις των λέξεων.
 • Δυσκολεύεται να θυμηθεί την θεματική ορθογραφία των λέξεων κάνοντας συχνά και διαφορετικά λάθη.
 • Δυσκολεύεται να προσανατολιστεί μέσα στην εβδομάδα, να θυμηθεί τους μήνες, τις εποχές.
 • Ενώ τα έχει διδαχθεί, δυσκολεύεται να διακρίνει τα μέρη του λόγου (ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο).
 • Όταν γράφει παραλείπει συστηματικά γράμματα και συλλαβές.
 • Όταν γράφει αντιστρέφει συχνά την θέση συλλαβών, γραμμάτων.
 • Γράφει καθρεπτικά συστηματικά γράμματα ή/και αριθμούς (πχ 9 αντί Ρ, ε αντί 3).
 • Αποτυγχάνει συστηματικά να κατανοήσει τις μαθηματικές έννοιες της σχολικής του βαθμίδας (πχ πρόσθεση – αφαίρεση – δεκάδες – κρατούμενο).
 • Κατά την γραφή: παραλείπει τα σημεία στίξης, δεν τονίζει τις λέξεις, δεν διαχωρίζει τις λέξεις και γράφει τηλεγραφικά
 • Κομπιάζει στην ανάγνωση, παραλείπει λέξεις ή συλλαβές, μπερδεύει την σειρά, διαβάζει αυθαίρετα λέξεις (πχ αυτοκριτική = αυτοκίνητο).