Ομαδικά Προγράμματα

 

 
 
Οι ομάδες που λειτουργούν στο κέντρο FREEKIDS στο Ίλιον, προσομοιάζουν την καθημερινή ζωή παιδιών και εφήβων και στοχεύουν μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους στη γενίκευση δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Παρέχουμε ομαδικά προγράμματα που διαχωρίζονται σε προγράμματα για την ενίσχυση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και σε εξωτερικά προγράμματα. Και στις δύο περιπτώσεις, τα προγράμματα συντονίζονται από ψυχολόγο ή/και εργοθεραπευτή και η διάρκεια τους είναι τα 45 λεπτά.
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 
Η συγκεκριμένη ομάδα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και στοχεύει στα εξής :

 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • Ανάπτυξη της διεκδικητικότητας
 • Ανάπτυξη του αυτοελέγχου
 • Λειτουργική προσέγγιση και αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνομηλίκους
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαλόγου και επικοινωνίας
 • Μείωση της παρορμητικής συμπεριφοράς
 • Αύξηση της ανοχής στη ματαίωση & διαχείριση της ήττας
 • Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων
 • Μείωση του άγχους
 • Ενίσχυση συνεργατικότητας & ομαδικού πνεύματος.
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 
 
Η συγκεκριμένη ομάδα απευθύνεται σε εφήβους και στοχεύει στα εξής :

 • Eνίσχυση της αυτονόμησης
 • Διαχείριση χρημάτων
 • Διαχείριση σχέσεων με συνομήλικους
 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
 • Βελτίωση επικοινωνίας
 • Εκμάθηση λειτουργικών τρόπων συμπεριφοράς