Οργάνωση Μελέτης - Μαθησιακές Δυσκολίες

 

 
 

Τι είναι η Οργάνωση Μελέτης και ποια παιδία αφορά;

 
Η οργάνωση μελέτης είναι καθοριστικής σημασίας για την επίδοση του παιδιού στο σχολείο αλλά και για τη σχέση που θα αναπτύξει με το διάβασμα γενικότερα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις μαθητών που αντιμετωπίζουν καθημερινά το διάβασμα για το σχολείο και τις σχολικές εργασίες ως καταναγκαστικό έργο και ευχαρίστως θα σταματούσαν κάθε προσπάθεια να γράψουν και να διαβάσουν στο σπίτι. Οπότε η οργάνωση μελέτης αφορά όλα τα παιδία και κυρίως τους γονείς που θέλουν να βάλουν γερές βάσεις για το μέλλον του παιδιού τους!

Στο κέντρο ειδικής αγωγής FREEKIDS στο Ίλιον, βασικός μας σκοπός είναι κάθε μικρός μας φίλος με τη βοήθεια ειδικού παιδαγωγού να μπορέσει σταδιακά να ανεξαρτητοποιηθεί στο διάβασμά του και να θέσουμε τις βάσεις και τις δεξιότητες της μελέτης όπως (κοινωνικούς κανόνες και συμπεριφορά στη τάξη, οργάνωση/διαχείριση του χώρου και του χρόνου μελέτης, ταξινόμηση εργασιών κ.α.) που θα τον ακολουθήσουν ακόμα και στην ενήλικη ζωή του!
 
 
 
<< Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει !! >>